DSCF0503 4.03.2013 roku odbyły się zajęcia biblioteczne dla klasy II b Gimnazjum Społecznego im. św. Barbary. Tematem lekcji była „Biblioteka Pedagogiczna i jej warsztat informacyjny” Uczniowie zapoznali się z aparatem pomocniczym placówki oraz  posiedli umiejętność wyszukiwania materiałów bibliotecznych w sposób tradycyjny i nowoczesny.