DSCF06766.06.2013 roku Biblioteka zaprosiła grupę „Pszczółek” z Niepublicznego Przedszkola „Pod Dębusiem  Olbrzymkiem” Tematem spotkania była pogadanka „O Wiośnie”, czytanie opowiadania „Cztery Motylki”, rozmowa edukacyjna na temat przeczytanej bajki oraz Zgaduj-Zgadula.