DSCF06129.05.2013 roku grupa „Szewczyków” z Niepublicznego Przedszkola nr 2 przy ulicy Bosej odwiedziła nas z okazji Tygodnia Bibliotek.