DSCF1043W dniu 17.10.2013 roku  w bibliotece odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli-bibliotekarzy miasta i powiatu chodzieskiego. Podczas spotkania kierownik Filii Irena Krenz zaprezentowała nowy model doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkół – od diagnozy, przez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację – oraz na organizowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Kolejnym punktem programu była prezentacja połączona z ćwiczeniami warsztatowymi Katarzyny Małeckiej-Pilarczyk na temat coachingu i możliwości zastosowania tej metody w pracy zawodowej nauczyciela. Nauczyciele otrzymali również książki i materiały bibliograficzne związane z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/14.