DSCF14422.10.2014 r. bibliotekę odwiedziły „Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki, które brały udział w zajęciach bajkoterapeutycznych. Dzieci wysłuchały opowiadań: „Niepan, czyli pan Nie” i „Szerokousty” oraz zagadek związanych z tematyką jesienną.