DSCF0473 21.02.2013 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy I LO im. św. Barbary w Chodzieży. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z Biblioteką – jej historią, zbiorami oraz katalogami.