W dniu 22.11.2012 roku odbyła się w bibliotece konferencja dla nauczycieli-

bibliotekarzy miasta i gminy Chodzież. Program konferencji:

– wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych – prelegent p.W.Dymek z PPP w Chodzieży

– nowoczesne centra multimedialne – sprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego do bibliotek Austrii i Słowenii – prezentacja p. B.Barwickiej.

– prezentacja nowości z literatury fachowej, przekazanie teczek z informacjami o pracy Filii oraz zestawień bibliograficznych.