DSCF048328.02.2013 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy II a Gimnazjum Społecznego im. św. Barbary w Chodzieży. Tematem lekcji był „Warsztat informacyjny biblioteki” Uczniowie zapoznali się z katalogami tradycyjnymi i katalogiem kompterowym – ich budową oraz sposobami wyszukiwania książek w poszczególnych rodzajach. Zajęcia zakończyły się ćwiczeniami praktycznymi.