DSCF058730.04.2013 roku odbyła się w Bibliotece konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy powiatu chodzieskiego. Tematem „Biblioteki pedagogiczne i szkolne w nowej rzeczywistości – sieci współpracy i samokształcenia”.  Zaproszony gość – Zofia Grabowska – Andrijew zaprezentowała swoją twórczość poetycką i wprowadziła słuchaczy w nastrój refleksji i zadumy.