DSCF12738.05.2014 roku w bibliotece odbył się „Maraton czytania”. Biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież z różnych placówek oświatowych miasta. Zaproszeni goście i pracownicy placówki czytali teksty literackie. Głośne czytanie ma wiele zalet: rozbudza zainteresowania i rozwija wyobraźnię, relaksuje, rozwija wrażliwość i empatię, uczy wartości moralnych oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Galeria