20.04.2012 r. Z okazji przypadającego w maju Tygodnia Bibliotek Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta Chodzieży i powiatu chodzieskiego konferencję „Elektroniczne źródła informacji w pracy bibliotekarza”  Wzbogaciła ona wiedzę nauczycieli-bibliotekarzy o najnowsze strony internetowe poświęcone literaturze.

Prezentację na temat „Cyfrowych bibliotek” przeprowadziła Pani Magdalena Gutowska.