Biblioteka Pedagogiczna

polacyDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie
„Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas
XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 06 do 08 marca 2020r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2020r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:
1. Regulamin Konkursu
2. Karta uczestnika

zdjęcie2Konferencja nauczycieli-bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia
17. października w naszej siedzibie odbyło się spotkanie nauczycieli-bibliotekarzy z Chodzieży i okolic w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Podczas spotkania przeprowadzono coroczną diagnozę potrzeb nauczycieli i zaplanowano pracę sieci w roku szkolnym 2019/20. Nauczyciele- bibliotekarze otrzymali teczki z materiałami promującymi naszą bibliotekę. Druga część spotkania miała charakter prezentacyjno-warsztatowy. Pan Dariusz Walczak- trener edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej przedstawił zagadnienie: „Technologia w służbie prawdy- stop dezinformacji”. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

 7b84345ddbe3930effcdedeeba66346e198a922b  9788380858732  nowe-trendy-w-doradztwie-230-250x330  sensoryka-i-motoryka-230-250x330 terapeutyczne-zabawy-w-integracji-sensorycznej-230-250x330

Polecamy i zapraszamy po nasze nowości : Zestawienie nowości – jesień 2019 oraz Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Ministerstwo  Edukacji Narodowej określiło kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.
Działania priorytetowe opisano w sześciu punktach:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Więcej na stronie MEN>>

marszalSerdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”. Celem konkursu jest:
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
- edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami regionu,
- uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu,
- kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z regionem,
- promowanie Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat III edycji Konkursu brzmi „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin znajdują się na stronie UM w Poznaniu. Termin zgłaszania prac mija 15 października 2019 r.

cdnlogo-300x64Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursie: „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Tegoroczna edycja zatytułowana została: „Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców” Konkurs skierowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych. Celem konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą i tradycją. Ponadto konkurs ma na celu pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.
Szczegóły na stronie:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i

Ministerstwo  Edukacji Narodowej określiło kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym.
Działania priorytetowe opisano w sześciu punktach:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Więcej na stronie MEN>>

cdnlogo-300x64Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 31 sierpnia br. Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach:
Uchwała ogłaszająca konkurs
Regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku
Regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku

 DSCF3530 DSCF3539   DSCF3488  DSCF3541
 DSCF3559  DSCF3550  DSCF3562 DSCF3565

W Tygodniu Bibliotek 2019 dzieci szkolne i przedszkolne uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w naszej placówce. Odwiedzili nas:” Świetliczaki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży,  „Motylki” i „Pszczółki” z Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego „Czerwonej Ciuchci”, uczniowie klasy V z ZS-P w Stróżewie, klasy IV ze SP nr 1 w Chodzieży i „Myszki” z „Wesołego Smyka”. W trakcie zajęć dzieci oglądały przedstawienia w konwencji Teatrzyku Kamishibai oraz słuchały różnych tekstów literackich, które były przedmiotem zajęć edukacyjnych na różne tematy.     W Tygodniu Bibliotek przeprowadziliśmy warsztaty literackie „Jagiellońska 3 – czyta”, byliśmy w DPS w Chodzieży na „Czytelniczej Majówce Seniora” oraz spotkaliśmy się z nauczycielami – bibliotekarzami naszej sieci. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólny czas.

 

cdnlogo-300x64Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 5 lipca br. Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach:
Uchwała ogłaszająca konkurs
Regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku
Regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku