Biblioteka Pedagogiczna

konferencja8.10.2020r. odbyła się w bibliotece konferencja nauczycieli-bibliotekarzy sieci powiatu chodzieskiego. Podczas spotkania zaprezentowano pracę i działania placówki w roku szkolnym 2019/20. Przeprowadzono diagnozę potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy na bieżący rok szkolny, omówiono zasady udziału w konkursie „Wirtualna lekcja”. Uczestnicy spotkania dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Na zakończenie otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych dla swoich placówek. Dziękujemy za udział w spotkaniu.

Konkurs PBP

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika. Zachęcamy do udziału!
REGULAMIN KONKURSU
KARTA UCZESTNIKA

 NC1  NC2 NC3  NC4

Dnia 3 września w bibliotece odbyło  się Narodowe Czytanie „Balladyny” J.Słowackiego.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika.
Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU
KARTA UCZESTNIKA

09487212-150x150[1]W terminie 1.07 – 31.08.2020 Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży  będzie czynna w godz. 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.W soboty nieczynna. W okresie od 13 – 21 sierpnia biblioteka będzie nieczynna. Zapraszamy do korzystania z usług wypożyczalni w czasie wakacyjnym, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika. Zachęcamy do udziału!
REGULAMIN KONKURSU
KARTA UCZESTNIKA

Realizujemy wspólny projekt pedagogicznych bibliotek wielkopolskich pn. „Cyfrowa lekcja – materiały do edukacji zdalnej”, który ma na celu zebranie i publikowanie scenariuszy zajęć dostępnych w Internecie, dla wszystkich etapów nauczania z wszystkich przedmiotów. Baza linków jest stale aktualizowana. Zapraszamy do korzystania za pomocą zakładki Cyfrowa lekcja

Konkurs z okazji Tygodnia BibliotekaKonkurs: „Delektuj się książką! Podziel się tytułem w którym zasmakowałeś” zakończył się. Dziękujemy za udział w naszym konkursie. Drogą losowania przyznano nagrody książkowe. Następujące osoby: Dominika Nano, Izabela Replińska, Aleksandra Baumagart, Agnieszka Rzekięć,Marlena Michna, Izabela Baumgart prosimy o osobisty odbiór nagród w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 – codziennie w godz. 9.00 – 16.00.

UWAGA ! Od 18  maja 2020 r. biblioteka wznawia działalność w ograniczonym zakresie. Czytelnicy mogą dokonać zwrotu wypożyczonych książek i materiałów audiowizualnych, wypożyczyć nowe pozycje oraz zamówić scany artykułów z czasopism – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

  1. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie rezerwacji wypożyczeń przez katalog online www.bp.pila.pl 2. Osoby, które mają zaległości wobec biblioteki przed wizytą powinny je uregulować poprzez wpłatę na konto Nr 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720 z opisem płatności ( od kogo?, za co? np. kary za przetrzymanie, aktualizacja karty i dla jakiej biblioteki ).Kary za przetrzymane książki nie będą naliczane od 12.03 do 31.05 2020 r.
  2. Czytelnia jest zamknięta dla czytelników. Wykonywane są tylko skany, bądź zdjęcia zamówionych artykułów i wysyłane emailem ( wg instrukcji)
  3. Wszelkich informacji czytelnikom udziela się online chodziez@cdn.pila.pl bądź tel. 67 2820 -130
  4. Wypożyczenia odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: – W Bibliotece może przebywać jednocześnie 1 Czytelnik – Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos i dezynfekowania dłoni przy wejściu do Biblioteki – Dystans pomiędzy pracownikiem a czytelnikiem musi wynosić minimum 2 metry. – Czytelnik zobowiązany jest zatrzymać się przed ladą na wyznaczonej linii.