8.05-15.05.2012 W Tygodniu Bibliotek zorganizowano akcję „uwalniania” książek.