Aktualności

TB

 

Co roku w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji bibliotek i czytelnictwa. Jego celem jest podkreślanie roli czytania i samych bibliotek w  edukacji i jakości życia, a także uświadomienie wagi zawodu bibliotekarza oraz  zainteresowanie książką większego grona odbiorców. Nasza biblioteka włącza się w obchody tegorocznego tygodnia w sposób wirtualny. Przedstawiamy harmonogram – zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty.

 

 

Od 4 maja br., stopniowo i w różnym czasie, będą otwierane biblioteki.
O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę, po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. O dokładnej dacie otwarcia naszej biblioteki, a tym samym możliwości zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, poinformujemy w osobnym komunikacie na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

Zaproszenie dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli języka polskiego, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych!

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zapraszamy Państwa do udziału w corocznej, VII już Konferencji poświęconej tej tematyce – jednak tym razem realizowanej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Możecie Państwo uczestniczyć w konferencji złożonej z kilkunastu webinariów, poświęconej tematyce prawa oświatowego, pracy bibliotekarza i biblioteki, pracy nauczyciela polonisty oraz zagadnieniom metodycznym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia uczestnictwa w konferencji proszone są o wpisanie swoich danych w formularzu na stronie internetowej CDN w Lesznie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmLRzGVSR6owFgjKK7OrFta2vj7OZCn0z6fcdNoORHiwNCsQ/viewform

Konferencja zostaje udostępniona zainteresowanym nieodpłatnie do końca zajęć dydaktycznych w tym roku szkolnym na specjalnej stronie internetowej (aby wejść „na konferencję” wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEHPvuy0V45SNhJTneap2vuZiP9_j6iV7

Życzymy samych korzyści z możliwości uczestnictwa w Konferencji.

Organizatorzy:

CDN Leszno – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 

Stres – zestawienie z IBUKastres

Nasz świat zmienił się nagle, zdajemy sobie sprawę, że nasze życie po ustąpieniu pandemii nie będzie już takie samo. Dla wielu z nas wiąże się to z koniecznością trudnej adaptacji do nowych warunków, niepewnością o przyszłość i ogromnym obciążeniem psychicznym. Już dziś mówi się, że skutkiem pandemii koronawirusa będzie kolejna pandemia: wystąpić może znaczący wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne na świecie i jednym z czynników odpowiedzialnych za to będzie wymuszona przez czynniki zewnętrzne społeczna izolacja oraz związany z nią przewlekły stres. Z koniecznością pozostawania w domach wiąże się nie tylko ograniczona możliwość utrzymywania kontaktów międzyludzkich, ale także znacznie mniejsze możliwości podejmowania aktywności ruchowej i kontaktu z przyrodą, co stanowi kolejny niekorzystny czynnik, mający wpływ na nasz dobrostan psychiczny. Istnieje kilka definicji stresu, które można ująć w trzy podstawowe kategorie:

Stres jako bodziec – przykry, przeszkadzający i odrywający od aktywności : ta kategoria próbuje opisać różnorodne, nieprzyjemne sytuacje wywołujące stres, np. hałas w miejscu pracy, przykre wydarzenie wydalenia z pracy lub choroba.
Stres jako reakcja na przykry bodziec ze środowiska zewnętrznego : ta kategoria próbuje opisać reakcje, które pojawiają się w ciele i umyśle człowieka w odpowiedzi na nieprzyjemne sytuacje, np. gorsze wykonanie zadania.
Stres jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem – która może być oceniana przez jednostkę albo jako wymagająca określonego wysiłku adaptacyjnego, albo przekraczająca możliwości jej sprostania.Czynniki stresogenne:

· zewnętrzne -presja środowiska, przytłaczająca ilość zajęć, zmiana szkoły lub mieszkania, złe warunki pracy, monotonia pracy
· wewnętrzne (tkwiące w jednostce)-nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia sprawowania kontroli, przynależności, kwalifikacji, przesądy, kompleksy, nieodpowiednie nawyki.Dr Hans Selye podkreśla, że stres jest normalną reakcją biologiczną każdego organizmu – normalnym fizjologicznym zjawiskiem związanym z procesami życia. Brak reakcji stresowej oznacza śmierć organizmu. Stres towarzyszy każdemu z nas. Jest naturalną reakcją na codzienne wyzwania i życiowe zmiany – nie tylko negatywne, ale i pozytywne. Stresujący jest zarówno egzamin na studia jak i obrona pracy dyplomowej, ale również pierwszy dzień w pracy oraz jej utrata. Jednym ze sposobów na udane życie jest umiejętne radzenie sobie ze stresem. To nie sam stres jest nie bezpieczny dla człowieka, ale to jak na niego reagujemy. Bardzo często stres jest wywoływany poprzez negatywne myślenie. Jeśli interpretujesz nową sytuację myśląc „Na pewno sobie nie poradzę”, wtedy istnieje znacznie mniejsza szansa na efektywne zadziałanie, niż gdy postrzegasz nową sytuację jako taką, z którą można sobie poradzić. Polecamy :Stres w naszym życiu – zapobieganie i zwalczanie – zestawienie bibliograficzne w wyborze oraz zestawienie książek dostępnych na ten temat IBUK LIBRA Stres – zestawienie z IBUKa

 

 

 

Polecamy artykuły i bibliografie na temat oceniania w dobie nauczania zdalnego:

Kreatywny nauczyciel –kreatywny nauczyciel z wyobraźnią.Termin kreatywność pochodzi od łacińskiego creatio – tworzenie. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wnoszenie czegoś nowego do już istniejących form. Należy ją pielęgnować, aby nie została zablokowana, dlatego potrzebuje wyobraźni, spontaniczności, marzeń, pomysłu oraz refleksji. Wyobraźnia dostarcza kreatywnych pomysłów, natomiast dzięki spontaniczności kreatywność pozostaje żywa. Zatem praca nauczyciela na rzecz rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i trudnym. Wymaga przede wszystkim przekonania, że w każdej jednostce tkwi potencjał twórczy i drzemią predyspozycje do kreatywnego myślenia i działania. Potrzebna jest duża aktywność ze strony nauczycieli, by to, co jeszcze uśpione, stało się widoczne i jak najbardziej realne. Kreatywny nauczyciel czyni wszystko, by swoich uczniów uczynić świadomymi uczestnikami procesu kształcenia i wychowania. Odznacza się bogatą wyobraźnią, pomysłowością i spostrzegawczością, odchodzi od schematów utrwalonych w szkolnej rzeczywistości i gotowych wzorów postępowania w każdej sytuacji. Wie, że każde dziecko wymaga odrębnego traktowania i zindywidualizowanego podejścia.Kreatywny nauczyciel to animator rozwoju intelektualnego i osobowego ucznia. Twórcze powinny być metody, które stosuje, ale też musi być sam kreatywny. Wiąże się z tym, takie prowadzenie lekcji, aby była ciekawa, absorbująca i uczyła twórczo myśleć, aby uczniowie mogli znaleźć w niej coś, co je zaciekawi. Ważne jest zatem, aby nauczyciel w pełni akceptował ucznia, jego indywidualność. Polecamy:Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń – zestawienie bibliograficzne

Biblioteka Pedagogiczna w Pile przygotowała adnotowane zestawienia bibliograficzne z kolekcji IBUK Libra, z myślą o nauczycielach poszukujących publikacji dostępnych w formie ebooków. Publikacje zawarte w poniższych zestawieniach mogą być pomocne do przygotowania lekcji z różnych przedmiotów lub do wykorzystania w pracy z uczniem w zdalnym nauczaniu. Polecamy!

kartka_wielkanoc

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Wielkanoc w tradycji i kulturze – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Zapraszamy do korzystania z bazy linków dedykowanej nauczycielom i rodzicom. Zasoby zgromadzone i uporządkowane w kategoriach związanych z nauczaniem i wychowaniem zawierają materiały dostępne w internecie oraz opracowania autorskie nauczycieli bibliotekarzy:

domCo to jest edukacja domowa?

Próbując zbudować definicję możemy powiedzieć, że edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej. Ujmując tą kwestię prościej, dzieci edukowane domowo nie chodzą do „normalnej” szkoły, publicznej, społecznej czy prywatnej, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. W początkowym etapie nauczania, gdy dzieci uczą się czytać, pisać i liczyć, wkład rodziców jest zazwyczaj większy, z czasem, gdy dzieci już dobrze czytają, więcej czasu spędzają ucząc się samodzielnie, a rodzice w większym stopniu koncentrują się na udostępnianiu im odpowiednich zasobów umożliwiających naukę. Nauka odbywa się nie tylko w domu i nie tylko pod okiem rodziców. Bardzo często uzupełniana jest „wyjazdami w teren”, podróżami, zwiedzaniem, uprawianiem rozmaitych rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań, drużynach harcerskich. Często zdarza się, że dzieci edukowane domowo odwiedzają inne dzieci edukowane domowo, by spędzić razem czas czy uzupełnić wiedzę w dziedzinach, w których ich rodzice nie czują się najmocniejsi. Zdarza się również, że rodzice grupy dzieci dzielą się odpowiedzialnością za edukację dzieci w określonych obszarach tematycznych lub wynajmują na jakiś czas nauczyciela specjalizującego się w wybranym przedmiocie.

Polecamy :edukacja domowa – adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze