Aktualności

marszalDepartament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „100 lat UAM”.  Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów oraz promocję Uniwersytetu i jego tradycji. Dzięki uczestnictwie w konkursie młodzież będzie miała możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i kreatywności.
Prace wraz z Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej na adres Partnera Konkursu. Załączamy dokumenty do pobrania:

Regulamin oraz karty uczestnictwa

DSCF3518

  •  Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na wystawę oraz poleca zestawienie bibliograficzne: Między szkołą a rynkiem pracy – zgodne z 3 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019: Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

cdnlogo-300x64Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.  Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 5 lipca br. Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach:
Uchwała ogłaszająca konkurs
Regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku
Regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku
Formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku

DSCF3513Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie odwiedziły Bibliotekę Pedagogiczną.Uczniowie klasy IV poznali bibliotekę i jej zbiory, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w konwencji teatrzyku kamishibai oraz zapoznali się z zaletami czytania książek.

2   Z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty literackie poświęcone poezji kobiecej. W spotkaniu brały udział Panie związane z instytucjami znajdującymi się w budynku Jagiellońska 3. Dziękujemy za udział i miłą atmosferę.

13

DSCF3479 Zapraszamy na wystawę i polecamy zestawienie bibliograficzne: CYBERPRZESTRZEŃ – MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE.

Wystawka i zestawienie wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych.

 

 f-sukces-wychowania-jak-budowac-dobre-relacje-w-grupie[1]  15361289107566939.jpg[1] 14-kiedy-pozwolic-kiedy-zabr_200[1]  madrosc-inteligencja-i-tworczosc-a,pd,851185[1]  f-terapia-pedagogiczna-scenariusze-zajec[1]

Czytaj więcej

DSCF3485 DSCF3482  DSCF3488

W dniach 19 i 20 lutego w bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne. Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Wyszynach brali  udział w lekcji bibliotecznej, natomiast uczniowie kółka turystyczno-krajoznawczego uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery.

W dniach 14.01.2019 do 18.01.2019 w Bibliotece odbyły się zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych, które urozmaicały dzieciom czas zimowego odpoczynku. W ramach zajęć przygotowanych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży dzieci uczestniczyły w zajęciach czytelniczych, warsztatach plastycznych oraz warsztatach z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Dzieci zwiedziły również zaprzyjaźnione z nami stowarzyszenie „Bioderko”. Dużym powodzeniem  cieszyły się gry stolikowe oraz gry i zabawy ruchowe. Dziękujemy dzieciom za aktywność i wspólnie spędzony czas.

 DSCF3416  DSCF3365  DSCF3385  DSCF3416
 DSCF3372  DSCF3377  DSCF3387  DSCF3409
 DSCF3397  DSCF3345  DSCF3447  DSCF3446

kongrsTargom Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC co roku towarzyszy Ogólnopolski Kongres Oświatowy organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

W 2019 roku Kongres poświęcony będzie bezpieczeństwu w wielokulturowej szkole….

więcej >>>http://kongres.odnpoznan.pl/