Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży zaprasza nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta i gminy Chodzież do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2012 roku o godz. 14.00

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 67 – 28 – 20 – 130  lub pod adresem e-mail

chodziez