konferencja8.10.2020r. odbyła się w bibliotece konferencja nauczycieli-bibliotekarzy sieci powiatu chodzieskiego. Podczas spotkania zaprezentowano pracę i działania placówki w roku szkolnym 2019/20. Przeprowadzono diagnozę potrzeb nauczycieli-bibliotekarzy na bieżący rok szkolny, omówiono zasady udziału w konkursie „Wirtualna lekcja”. Uczestnicy spotkania dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Na zakończenie otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych dla swoich placówek. Dziękujemy za udział w spotkaniu.