senior

” KSIĄŻKA DLA SENIORA ” – Akcja zbierania książek

W okresie od 14 kwietnia do 14 maja trwa w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży zbieranie książek dla Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Prosimy o przekazywanie książek i czasopism do Wypożyczalni naszej placówki. Uroczyste przekazanie zebranych darów nastąpi  dnia 15 maja 2018.