Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym. Należą do nich:

  • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat
  • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
  • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

 W roku szkolnym 2012/2013, monitoringowi zostanie poddany proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach, a nadzór pedagogiczny obejmie ewaluację i kontrolę w kilku obszarach.