DSCF3282 Zapraszamy na wystawkę, która powstała w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 i proponujemy zestawienie bibliograficzne na ten temat:Przemoc i agresja we współczesnej rodzinie