DSCF1130Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2014 Międzynarodowym  Rokiem Rodziny. Z tej okazji ONZ przypomniała, że w tym roku  przypada 20. rocznica ogłoszenia pierwszego Roku Rodziny. Wśród głównych tematów obchodów jest walka z ubóstwem rodzin oraz ich marginalizacją społeczną, problematyka związana z relacjami między rodziną a pracą, a także starania o lepszą integrację społeczną i solidarność międzypokoleniową w rodzinie i społeczeństwie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze : 2014 Międzynarodowy Rok Rodziny