DSCF1065Od stycznia 2013 roku w Bibliotece odbywają się kameralne spotkania Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans ze Starszakami, czyli osobami z generacji 45/50+, które są zainteresowane korzystaniem z Internetu. Spotkania te mają na celu przełamać wewnętrzne bariery psychologiczne i poczucie niewiedzy, pokazać uroki i plusy korzystania z Sieci oraz zaprezentować konkretne jej zastosowania w życiu codziennym.