TB

 

Co roku w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji bibliotek i czytelnictwa. Jego celem jest podkreślanie roli czytania i samych bibliotek w  edukacji i jakości życia, a także uświadomienie wagi zawodu bibliotekarza oraz  zainteresowanie książką większego grona odbiorców. Nasza biblioteka włącza się w obchody tegorocznego tygodnia w sposób wirtualny. Przedstawiamy harmonogram – zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty.