Biblioteka gromadzi w szczególności:

-literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych,

-publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

-literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki zestawu lektur dla ucznia,

-materiały dotyczące problematyki regionalnej,

Stan zbiorów na koniec roku 2011 wynosi 42063 woluminów książek, 1687 oprawionych czasopism, prenumerujemy 42 tytuły czasopism bieżących.

 

Biblioteka dysponuje rozbudowanym aparatem informacyjno-bibliograficznym, który tworzą:

-katalogi tradycyjne i kartoteki,

-katalogi komputerowe:

-od 2009 roku udostępniamy książki w sposób elektroniczny,

-istnieje możliwość zamawiania i rezerwowania książek drogą elektroniczną,

-sprowadzamy poszukiwane pozycje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

-biblioteka oferuje dostęp do Internetu, posiadamy 4 stanowiska komputerowe i programy

edukacyjne.