Biblioteka Pedagogiczna w Chodzieży zaprasza do udziału w konkursie:” Znajdziesz mnie w książce ”

Regulamin i szczegóły:

1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

2.Celem konkursu jest:

-zaakcentowanie trwającego Tygodnia Bibliotek

-rozwijanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do czytania

-promowanie Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym

3.Czas trwania: 8-15 maja 2021

4.Zasady uczestnictwa:

-na naszym facebooku będzie umieszczany każdego dnia w okresie Tygodnia Bibliotek cytat literacki

-zadaniem uczestnika jest odgadnięcie autora i tytułu utworu, z którego pochodzi cytat

-odpowiedzi należy umieszczać w komentarzach na fanpagu

-wśród uczestników rozlosujemy nagrody książkowe

-ogłoszenie o wynikach losowania zostanie umieszczone na facebooku  i stronie  biblioteki www.chodziez.bp.pila.pl

dnia 20 maja 2021

-laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni po odbiór nagród książkowych

-przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych      na potrzeby konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie

442_0